Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

alwayshappy
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
alwayshappy

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vianieobecnosc nieobecnosc
alwayshappy
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viatobecontinued tobecontinued

November 08 2018

alwayshappy
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie
alwayshappy
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
alwayshappy
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

November 07 2018

alwayshappy
alwayshappy
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
alwayshappy
alwayshappy
6812 5846
Reposted fromInnominate Innominate viawassupbruh wassupbruh
alwayshappy
9230 4c6c
alwayshappy
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajustmine justmine
alwayshappy
7906 05c3
Reposted fromseaoflove seaoflove vialaparisienne laparisienne

November 03 2018

alwayshappy
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy

October 25 2018

alwayshappy
8468 3a6f 500
Reposted frompiehus piehus viapsychojunkie psychojunkie
alwayshappy
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viapsychojunkie psychojunkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl