Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

alwayshappy
7801 26a9
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
alwayshappy
Nie czekajcie z życiem do czasu, kiedy zaczniecie umierać.
— Tammy Robinson - "Twoje fotografie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
alwayshappy
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 01 2019

alwayshappy
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
alwayshappy
2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi viarudelubie rudelubie
alwayshappy
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
alwayshappy
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
alwayshappy
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne

August 19 2019

alwayshappy
alwayshappy
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaeternaljourney eternaljourney
alwayshappy
6536 2276 500
Reposted fromyikes yikes viaeternaljourney eternaljourney
alwayshappy
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
alwayshappy
3672 a965 500
alwayshappy
2392 f1b3 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
alwayshappy
3836 977a
alwayshappy

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
1088 8796 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viarudelubie rudelubie
alwayshappy
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne

July 08 2019

alwayshappy
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoi zoi
alwayshappy
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl