Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

alwayshappy
3961 50c3
Reposted frompastelowe pastelowe viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
alwayshappy
4283 0832

May 24 2017

alwayshappy
Słyszałem wiele takich tekstów przez całe życie typu: -Człowiek się uczy na błędach. -Co nie zabije to wzmocni. -Podróże kształcą. To wszystko nieprawda. Nie podpisałbym się pod tym i moim dzieciom bym tego nie powiedział. Bo jestem psychologiem od 25 lat i znam ludzi, którzy potrafią 10 lat walić głową w ścianę. I ciągle są zdziwieni, że ich głowa boli a ściana stoi. Także człowiek się uczy na błędach wtedy kiedy wie, że je popełnia. Podróże kształcą? Tak, ale tylko wykształconych ludzi. Ludzie jadą do Egiptu, stoją pod piramidami i mówią: Patrz jaka niska, wyższa się wydawała. I to jest koniec refleksji na temat 3 tysięcy lat historii. Jadą do Meksyku i na pytanie 'Jak było?' mówią: Meksyk jak Meksyk ciepło było. [...] No i co nie zabije to wzmocni, to nieprawda. Co nie zabije to, nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfinch finch viaMissMurder MissMurder
alwayshappy
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMissMurder MissMurder
alwayshappy
Miałaś nie płakać, miałaś być twarda,
Co z Tobą jest?
Miałaś nie tęsknić, miałaś już nie śnić,
Zapomnieć mnie.
Miałaś nie płakać, świat poukładać,
Żeby miał sens.
— Bracia - Po drugiej stronie chmur
alwayshappy
2477 8e70
Reposted fromheroinee heroinee viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
4415 0702
Reposted frombrummel brummel viaalliwantisyou alliwantisyou

May 23 2017

alwayshappy
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
alwayshappy
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
alwayshappy
6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
Myślę, że na pewno ciężko jest żyć samemu w miejscu, w którym ktoś nas opuścił. Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami, “Kronika ptaka nakręcacza”
Reposted fromiblameyou iblameyou viatobecontinued tobecontinued

May 18 2017

alwayshappy
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viablueberry77 blueberry77
alwayshappy

May 10 2017

2395 e8eb 500

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish viaMissMurder MissMurder
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

May 09 2017

alwayshappy
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
alwayshappy
Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.
Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea
alwayshappy
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl