Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

alwayshappy
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
alwayshappy
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
0916 c571
Reposted fromwildatheart wildatheart vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
5896 80ff 500

November 09 2018

alwayshappy
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
alwayshappy

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vianieobecnosc nieobecnosc
alwayshappy
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viatobecontinued tobecontinued

November 08 2018

alwayshappy
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
alwayshappy
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

November 07 2018

alwayshappy
alwayshappy
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
alwayshappy
alwayshappy
6812 5846
Reposted fromInnominate Innominate viawassupbruh wassupbruh
alwayshappy
9230 4c6c
alwayshappy
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajustmine justmine
alwayshappy
7906 05c3
Reposted fromseaoflove seaoflove vialaparisienne laparisienne

November 03 2018

alwayshappy
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl