Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

alwayshappy
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alwayshappy
9709 4624
alwayshappy
9282 2bec
Reposted fromoutline outline viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
2166 9ab5 500
Reposted fromjethra jethra viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alwayshappy
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie
— Stephen King
Reposted fromstopme stopme viadreams-come-true dreams-come-true
alwayshappy
5094 33aa
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
alwayshappy
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
alwayshappy
Zanadto szanuję miłość, żeby wierzyć w coś takiego. Nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. To zbyt proste. Byłoby fajnie, gdybyśmy zakochiwali się bez wysiłku. "Zabawna sprawa. Szedłem dziś ulicą, spojrzałem na kogoś i się zakochałem". Spojrzenie nie wystarczy, trzeba się napracować. I to ciężko. Dlatego nie wierzę w miłość do kogoś, kogo się nie zna. Żeby kogoś pokochać, trzeba go dobrze znać.
— Catherine Ryan Hyde
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viawetryagain wetryagain
alwayshappy
6885 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawetryagain wetryagain

June 22 2017

alwayshappy
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
Życie jest zbyt krótkie, aby żałować straconych szans i złych decyzji.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alwayshappy
alwayshappy
2587 c3ed
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
alwayshappy
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
alwayshappy
3177 948c
Reposted fromintrigante intrigante viafrotka frotka
alwayshappy

Widocznie życie wolało nas osobno.

alwayshappy
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
alwayshappy
"- A ty? Czy twoi rodzice się kochali? - Nie - odrzekł, nic nie tłumacząc. - Ale mam nadzieję, że rodzice moich dzieci będą."
— Laini Taylor – "Córka dymu i kości"
alwayshappy
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl