Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

alwayshappy
3672 a965 500
alwayshappy
2392 f1b3 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
alwayshappy
3836 977a
alwayshappy

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
1088 8796 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viarudelubie rudelubie
alwayshappy
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialaparisienne laparisienne

July 08 2019

alwayshappy
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoi zoi
alwayshappy
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
alwayshappy
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
3473 5c56 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 02 2019

alwayshappy
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
alwayshappy
Każdy z nas ma swoje piekło, które naznacza nas swym ogniem, tworząc blizny. Blizny na sercu, które nigdy nie znikną. Blizny, z którymi należy nauczyć się żyć.
— Anna Dąbrowska - "Nakarmię cię miłością"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaWhiltierna Whiltierna
alwayshappy
Pragnęła zostać sama, aby rozproszone odłamki jej życia miały czas wrócić na odpowiednie miejsca. Musiała dokonać bilansu, ustalić i podsumować to, co utraciła i co jej zostało. 
— Fiona Sussman - "Ostatni raz, gdy rozmawialiśmy"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaWhiltierna Whiltierna
0356 e602 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaWhiltierna Whiltierna
alwayshappy
8843 a3ee
alwayshappy
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaWhiltierna Whiltierna
alwayshappy
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl