Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

alwayshappy
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
alwayshappy
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
3473 5c56 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 02 2019

alwayshappy
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
alwayshappy
Każdy z nas ma swoje piekło, które naznacza nas swym ogniem, tworząc blizny. Blizny na sercu, które nigdy nie znikną. Blizny, z którymi należy nauczyć się żyć.
— Anna Dąbrowska - "Nakarmię cię miłością"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaWhiltierna Whiltierna
alwayshappy
Pragnęła zostać sama, aby rozproszone odłamki jej życia miały czas wrócić na odpowiednie miejsca. Musiała dokonać bilansu, ustalić i podsumować to, co utraciła i co jej zostało. 
— Fiona Sussman - "Ostatni raz, gdy rozmawialiśmy"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaWhiltierna Whiltierna
0356 e602 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaWhiltierna Whiltierna
alwayshappy
8843 a3ee
alwayshappy
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaWhiltierna Whiltierna
alwayshappy
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.
alwayshappy
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
7671 f087 500
alwayshappy
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
alwayshappy
Jedyny moment, w którym warto żyć, to dzień dzisiejszy. Zrozumiałam, że każde 24 godziny będą do zniesienia, jeśli nie zatruję ich przeszłością i przyszłością.
— Regina Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu."
Reposted fromnivea nivea vialaparisienne laparisienne

May 28 2019

alwayshappy
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaaviee aviee
alwayshappy
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaaviee aviee
alwayshappy
z zawodu jestem psychologiem, terapeutą 
poznawczo rozumiem wszystko emocjonalnie nic emocje są niewyobrażalne, nie są do rozumienia, nie próbuję ich zrozumieć nawet w życiu prywatnym 
czuję ten dystans i barierę między poznawczym i emocjonalnym rozumieniem i to jest w porządku to sprawia, że czuję się bezpiecznie wreszcie
— /av
Reposted fromaviee aviee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl