Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2019

alwayshappy
Na tym polega zjawisko, które nazywamy życiem. Pragniemy zmian, ale jesteśmy uzależnieni od rutyny.
— „SKOŃCZ Z TYM SH*TEM” – GARY JOHN BISHOP
Reposted fromwosq wosq viapchamtensyf pchamtensyf

December 15 2019

alwayshappy
Zdarza się, że kogoś bardzo lubimy, ale go nie kochamy. I zdarza się, że kogoś bardzo kochamy, ale go nie lubimy i po pewnym czasie zaczynamy rozumieć, że życie z nim jest niemożliwe. Bo jednak łatwiej żyje się z kimś, kogo lubimy. Z kim potrafimy normalnie rozmawiać. O głupotach. O naleśnikach i idiotycznym filmie. Bez szarpaniny, bez tych wszystkich dziwnych emocji, o których istnieniu wcześniej nie miałam pojęcia. Dopóki nie poznałam ciebie. Dlatego... Wybacz mi, ale muszę znaleźć kogoś, kogo polubię. Nawet jeśli nigdy nie pokocham go tak mocno, jak ciebie.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

December 11 2019

alwayshappy

Jeszcze nie wiem, czy etap w którym jestem w życiu jest tym odpowiednim, czy to, co teraz robię to właściwy wybór.

Ale wiem, że się nie zawraca. Życie mnie tego nauczyło, że choćby nie wiem co, nie zawraca się. Nie ma dokąd, miejsce do którego się wraca nigdy nie jest już tym samym miejscem, z którego się odchodziło.

Niczego nie można być pewnym, ale po raz pierwszy w życiu czuję spokój na to, co będzie. Pierwszy raz się nie martwię.

I nie mogę się przyzwyczaić, że jest tak dobrze.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf

December 08 2019

alwayshappy
5969 6455 500
Reposted fromsoftboi softboi viaheavencanwait heavencanwait
alwayshappy
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene viaxsneakyx xsneakyx
alwayshappy
Nie powinno boleć nas to, że cierpimy setny raz z tego samego powodu, ale fakt, że właśnie sto razy dostaliśmy od życia po tyłku i nie potrafimy wyciągnąć z tego żadnej lekcji.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
alwayshappy

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialaparisienne laparisienne

December 07 2019

alwayshappy

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
alwayshappy
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander vialaparisienne laparisienne
alwayshappy
W końcu każdy żałuje, że nie próbował wykorzystać więcej szans.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
3988 cb7b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
alwayshappy
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

October 26 2019

alwayshappy
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek "Varia. Życie i inne okoliczności"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaonlyhope onlyhope
alwayshappy
- świat się wtedy Pani nie załamał?
- załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej. 
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromlovvie lovvie viaonlyhope onlyhope
alwayshappy
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaonlyhope onlyhope
alwayshappy
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaonlyhope onlyhope
alwayshappy
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viazoou zoou
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viazoou zoou
alwayshappy

Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło. 

— Wisława Szymborska
alwayshappy
0765 acc4
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viazoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl